2014-10-28

Informacja niedostępna w BIP

Informacja niedostępna w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek petenta. Wnioski można składać drogą elektroniczną, faksem lub bezpośrednio w KM PSP w Łomży (pok. 216 - sekretariat) w godzinach pracy urzędu. Informacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.