Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Komenda Miejska PSP w Łomży  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
Łomża  
Ulica
ul. gen. Władysława Sikorskiego  
Numer budynku
48/94  
Data publikacji od
2019-10-07  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-10-21 10:00  
Numer zgłoszenia
606412-N-2019  
Cpv
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Termomodernizacja budynku garażowo – magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i cieplnych"

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz Łomża PSP-ro...4-10-2019.doc 416,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PRD_KMPSP_budowlany.pdf 349,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ST_roboty budowlane.pdf 763,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PRD_ br. elektryczna.pdf 87,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ST_ br. elektryczna.pdf 607 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PRD_KMPSP_instal. c.o.pdf 188,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PRD_KMPSP_instal. w... i solary.pdf 214,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ST_roboty sanitarne.pdf 407,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_projekt_część ...ch-konstr.pdf 6,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1_projekt_część ...ektryczna.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1_projekt_część sanitarna.pdf 23,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PRD br. elektryczna...ień 2019.rar 3,74 KB (rar) szczegóły pobierz
  PRD br. sanit c.o. ...eń 2019 .rar 6,65 KB (rar) szczegóły pobierz
  PRD br. budowlana -...ień 2019.rar 18,88 KB (rar) szczegóły pobierz
  PRD br. sanit wodoc...ień 2019.rar 8,32 KB (rar) szczegóły pobierz
  Informacja o zmiani...na wadium.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 53,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 353,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się