2014-10-28

Struktura organizacyjna

W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne


 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w  Łomży  
 • Wydział Operacyjny  
 • Sekcja  Kontrolno – Rozpoznawcza   
 • Sekcja Organizacyjno - Kadrowa 
 • Sekcja Finansowa   
 • Wydział Kwatermistrzowsko –Techniczny                                            Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:

 • Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
 • Sekcja Finansowa
 • Wydział Kwatermistrzowsko -Techniczny
 • zadania z zakresu:
 • - ochrony informacji niejawnych,
 • - bezpieczeństwa oraz higieny pracy i słyżby,
 • - rzecznictwa prasowego,
 • - ochrony danych osobowych
 Zastępcy komendanta miejskiego podlegają bezpośrednio
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Łomży
 • Wydział Operacyjny
 • Sekcja  Kontrolno - Rozpoznawcza